Uncategorized

Nguyễn Văn Khánh Huy

Nguyễn Văn Khánh Huy CEO – Founder DigiMark & thời trang Lesmask Việt Nam. Sinh ngày 19/04/1996 tại Tây Ninh 2016 đồng hành của EQVN.NET start-up dich vụ Digital Marketing và cũng là giảng viên tại trung tâm đào tạo Digital Marketing này. 2017 Ông làm việc cho BIG CAT Entertainment công ty chủ quản của…

Read More